1. ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА - файл с копие на доклада можете да изтеглите ТУК