Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Дружеството „ИНТЕР ТАБ” ООД, гр. Пловдив съобщава на засегната общественост, че има инвестиционно предложение:

 

„Изграждане на капково напояване на бадемови насаждения – от 305.446 дка. В с. Плевун, община Ивайловград”.

Информацията за инвестиционното предложение е в наличност на хартиен и електронен носител на адрес: гр. Пловдив 4000, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Драгота” №3, ет. 2. Лице за контакти: Стамен Табаков, тел: 0886860469.

Информацията е на разположение за срок от 14 дни, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа, считано от 10.03.2017 г.

Становища и мнения се приемат на място и по телефон.

 

В Община Ивайловград и в Кметството на с.Плевун на 10.03.2017 г. е внесена на хартиен носител информацията за инвестиционно предложение. 

Вижте ТУК