Сектор „Местни приходи” на Община Ивайловград съобщава на всички данъчно задължени лица – граждани и фирми, че започна плащането на местните данъци и такси - данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2017 година.

  Сроковете за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства:

· първа вноска – 30.06.2017 г.

· втора вноска – 31.10.2017 г.

  На предплатилите в срок до 02.05.2017 г. се прави 5 % отстъпка.

Задълженията за местни данъци и такси могат да бъдат платени  в Сектор „Местни приходи”, стая  105-106,  ет.I  на Община Ивайловград,  всеки  делничен ден от  08.00 до 17.30 часа, без прекъсване или по банков път по сметката на Община Ивайловград:  

 сметка  BG15UBBS80028413873205, BIC код UBBSBGSF,

 вид плащане 442100  за данък върху недвижимите имоти вкл. и лихви,

 вид плащане 442400  за такса битови отпадъци вкл. и лихви,

 вид плащане 442300  за данък превозни средства вкл. и лихви.