С оглед постигането на добри резултати по отношение информираността на гражданите за работата и функциите на органите на съдебната власт и повишаване доверието на обществеността в съдебната система, на 17.05.2017 г. в Районен Съд  - Ивайловград ще се проведе „Ден на отворените врати”, като достъпът на граждани до съда е неограничен”.