Общинско горско предприятие Ивайловград обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества Стояща дървесина на корен от териториалния обхват на дейност на ОП "Общинско горско предприятие Ивайловград"!

Тържните документи  изтегли от ТУК