1. Конкурс за заемане на длъжност- Началник отдел финансово-стопански дейности- Обявлението вижте ТУК