Във връзка с разпоредбите на чл. 5 ал. 7 от Закона за устройство на територията, обявяваме Разрешение за строеж № РС-33 от 25.07.2017 г., издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството на Агенция „Пътна инфраструктура” за строеж: „Основен ремонт на път II-59 Момчилград – Крумовград – Ивайловград”.

 

Разрешението вижте ТУК