Точно след един месец Ивайловград отново ще бъде част от най-голямото колоездачно спортно събитие в страната. След успешно провеждане на 65-та МКОБ, след финала в гр. Троян беше обявен маршрут за следващата 66 –та Международна колоездачна обиколка на България.
Тази година Обиколката на България ще бъде два пъти по-голяма, благодарение на съвместното сътрудничество на БКС и помощта на общините.
65-та МКОБ - 2016 г. беше с маршрут от 897 км. а през 2017-та състезанието ще бъде с маршрут от 1412 км. и с 13 етапа. Обиколката ще бъде разделена на 2 етапа с 1 ден почивка. Ивайловград влиза в маршрута в третия ден от 2-ри етап от обиколката.
Целта на БКС е за нов принос в родното колоездене, както в национален така и в международен план. С удължаване времето на обиколката и градовете домакини, БКС освен спортната страна на събитието иска да бъде показано и повече от българската култура, история, традиции и бит.