О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ивайловград обявява, че съгласно чл. 127, ал. 1 от ЗУТ на 08.01.2015 г. от 14 часа в зала 307 на Общинска администрация Ивайловград, ще се проведе обществено обсъждане на предварителния проект за Общ устройствен план на Община Ивайловград, който е изработен във връзка със споразумение №РД-06-149/05.08.2014 г. между Министерството на инвестиционното проектиране и Община Ивайловград за частично финансово подпомагане за изработване на проект за Общ устройствен план на Община Ивайловград и съгласно Договор №Д-65/08.10.2014 г. за възлагане на обществена поръчка за услуга с изпълнител: ДЗЗД „Стратегическо планиране 2020”, за изработване на предварителен проект на Общ устройствен план и окончателен проект на Общ устройствен план

Изготвения проект за Общ устройствен план е публикуван, съгласно изискванията на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и очакваме Вашите мнения, коментари и препоръки. 

 Общия устройствен план може да изтеглите от ТУК